วางระบบน้ำอย่างไร ให้ประหยัดต้นทุน ?

Last updated: Oct 13, 2017  |  70029 จำนวนผู้เข้าชม  |  การวางระบบน้ำ

วางระบบน้ำอย่างไร ให้ประหยัดต้นทุน ?

     เกษตรกรหลายๆท่าน ที่คิดจะวางระบบท่อน้ำทางการเกษตร มักประสบกับปัญหาเรื่องแนวทางในการออกแบบ ในบางครั้งอาจมีการว่าจ้างผู้ชำนาญการมาวางระบบน้ำในสวน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวเกษตรกร ในแง่ของความสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็มีอีกหลายท่านที่คิดจะออกแบบระบบด้วยตนเอง ในที่นี้จะเสนอรูปแบบการวางระบบท่อเมนหรือท่อเมนหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

     หลักการในการวางระบบท่อเมน มีข้อกำหนดว่า ท่อเมนขนาดยิ่งใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดี เป็นท่อเมนหลัก เพื่อจ่ายกระแสน้ำไปสู่ท่อเมนย่อย แต่โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรจะใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของปั๊มน้ำ เช่น ปั๊มน้ำขนาด 1 แรงม้า ท่อทางออกที่มีขนาด 1 นิ้ว ก็ต้องเลือกท่อเมน 1 นิ้ว หรือ ปั๊มน้ำขนาด 2-3 แรงม้า ท่อทางออกของหน้าปั๊มเป็น 2 นิ้ว ก็ต้องใช้ท่อเมน 2 นิ้ว เป็นต้น ปั๊มที่มีขนาดใหญ่ ที่นิยมใช้ในระบบทางการเกษตร ขนาดท่อออกไม่เกิน 3 นิ้ว จะมีปั๊มน้ำอยู่ 2 ชนิด คือชนิดแรงดันสูง
ส่งน้ำได้ไกล และแรงดันปานกลางส่งปริมาณน้ำได้มาก ส่วนปั๊มน้ำที่มีขนาด 4-6 นิ้วขึ้นไป มักนิยมใช้กับปั๊มเครื่องยนต์เบนซิน เหมาะสำหรับดูดน้ำหรือปล่อยน้ำเข้านาเป็นหลัก 

 

 

 

ข้อคิดในการออกแบบท่อเมน ระบบน้ำทางการเกษตร

1). เลือกขนาดปั๊มให้เหมาะสมกับพื้นที่ แต่ในที่นี้เกษตรกรต้องมองถึงส่วนต่อขยาย ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ ที่ยังได้ไม่ทำการเกษตร เช่น พื้นที่การเกษตร 1 ไร่ แต่มีพื้นที่ที่คิดจะขยายเพิ่มเป็น 5 ไร่ เกษตรกรก็ควรใช้ปั๊มขนาด 5 แรงม้า เป็นต้น

2). การวางระบบท่อน้ำต้องให้สมมาตรกันเสมอ โดยคำนึงถึงขนาดของพื้นที่ และท่อเมนย่อย เช่น ท่อเมนย่อยขนาด 1 นิ้ว ด้านขวายาว 40 เมตร ท่อเมนย่อยด้านซ้ายก็ควรเป็น 40 เมตร เช่นกัน เพื่อรักษาระบบแรงดันในท่อย่อย

3). คำนึงถึงต้นทุน ในการลงทุนใดๆ ต้องคิดให้รอบคอบ ในกรณีที่ใช้ท่อเมนเป็นท่อพีวีซีเกษตรกรสามารถที่จะใช้ของเก่าหรือของมือสองได้ เนื่องจากท่อพีวีซีมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยเฉพาะท่อชนิดหนาทนแรงดันสูง

4). ท่อน้ำใดๆ ที่เป็นท่อเมน ต้องติดตั้งอุปกณ์กันกระแทกของน้ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ของระบบน้ำทางการเกษตร เกิดชำรุดเสียหาย

5). ด้านปลายท่อเมน ของระบบน้ำทางการเกษตร ควรมีวาล์วเปิดปิดน้ำอยู่ 1 ตัว เสมอเพื่อเอาไว้ไล่ตะกอนหรือตะไคร่น้ำ และเผื่อสำหรับส่วนต่อขยาย

6). ท่อเมน เมื่อต่อระบบเข้ากับท่อย่อยแล้ว ก็ควรฝังกลบดิน เพื่อง่ายต่อการทำเกษตร (ยกเว้นวาล์วเปิดปิดน้ำ)