เรื่องน่ารู้ !! ก่อนวางระบบน้ำ ( เพื่อการเกษตร )

Last updated: Oct 13, 2017  |  4260 จำนวนผู้เข้าชม  |  การออกแบบระบบน้ำ

เรื่องน่ารู้ !! ก่อนวางระบบน้ำ ( เพื่อการเกษตร )

     ปัจจุบัน หลายๆคนส่วนใหญ่ เริ่มให้ความสนใจนิยมหันมาปลูกพืช ปลูกผักสวนครัว หรือปลูกไม้ประดับต่างๆ เพื่อการค้า-ขาย รับประทานเอง ตกแต่งจัดสวนหรืออื่นๆ แต่ไม่ว่าจะปลูกอะไร เราทุกคนต้องใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ ไม่มากก็น้อย...เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโต ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำและอื่นๆ สำหรับในวันนี้ ผมได้นำเทคนิคเกร็ดความรู้ดีๆ มาฝากเพื่อนๆ ทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ การวางระบบน้ำ ที่จะสามารถช่วยให้น้ำแก่ต้นไม้ได้อย่างคุ้มค่า ทั้งประหยัดน้ำและประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย