เลือก ปั๊มน้ำ ดูที่อะไร ?

Last updated: Oct 13, 2017  |  28693 จำนวนผู้เข้าชม  |  ปั๊มน้ำ

เลือก ปั๊มน้ำ ดูที่อะไร ?

     การเลือกปั๊มน้ำนั้น เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้พื้นฐานต่างๆของปั๊ม เช่น หน่วยวัดต่างๆที่ใช้กับปั๊มน้ำ , การดูตารางความสามารถของปั๊มน้ำ , แรงดันสูญเสียภายในท่อ, ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีทางรู้วิธีการเลือกได้เลย

 หน่วยวัด

1. หน่วยวัดการไหลของน้ำ ที่ปั๊มน้ำสามารถทำได้ หน่วยที่นิยมใช้กันก็มีดังนี้

    - ลิตรต่อนาที L/min (หมายความว่าภายใน 1 นาทีมีน้ำไหลผ่านได้ 1 ลิตร )

    - ลูกบากศ์เมตรต่อชั่วโมง m3/hr (หมายความว่าภายใน 1 ชั่วโมงมีน้ำไหลผ่านได้ 1 ลูกบากศ์เมตร)

2. หน่วยวัดความสูงที่ปั๊มน้ำสามารถส่งขึ้นไปในแนวตั้งได้ หน่วยวัดที่นิยมใช้มีแค่หน่วยเดียวคือ m (เมตร)

3. หน่วยวัดกำลังมอเตอร์ของปั๊มน้ำ

    - HP แรงม้า(ประมาณ 750 วัตต์ = 1 แรงม้า)

    - Kw กิโลวัตต์ (1000 วัตต์ = 1 กิโลวัตต์)

 ขนาดของท่อ (Pipe)

     ขนาดของท่อและชนิดของท่อมีความสำคัญในการใช้งาน ขนาดของท่อที่เล็กย่อมทำให้น้ำไหลผ่านได้น้อย ท่อที่ใหญ่น้ำย่อมผ่านได้มากกว่า ชนิดของท่อก็มีผลกับการไหลของน้ำด้วยเช่นกัน

แรงดันสูญเสียภายในท่อ (Head loss)

     แรงดันที่สูญเสียไป (Head loss)  คือแรงดันของน้ำที่สูญเสียไประหว่างที่ไหลผ่านท่อ, กรองน้ำ,ข้อต่อ,วาล์ว  แรงดันที่สูญเสียไปเนื่องจากแรงเสียดทานนี้ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในระบบน้ำ น้ำจะเสียแรงดันมากขึ้นตามความเร็วของน้ำในระบบ ดังนั้นถ้าระบบน้ำมีการใช้ขนาดของท่อให้เล็กกว่าปกติ กรองเกิดการอุดตัน หรือหัวจ่ายน้ำอุดตัน แรงดันก็จะสูญเสียมากขึ้นตามไปด้วย มีผลให้ความสามารถในการส่งน้ำสูญเสียไป