ข้อควรคำนึง !! ก่อนการติดตั้งระบบสปริงเกอร์

Last updated: Oct 13, 2017  |  2583 จำนวนผู้เข้าชม  |  การติดตั้งสินค้า

ข้อควรคำนึง !! ก่อนการติดตั้งระบบสปริงเกอร์

 

การติดตั้งระบบสปริงเกอร์ มีองค์ประกอบที่ผู้ใช้ควรคำนึงหลัก ๆ ดังนี้

1. คำนวนพื้นที่ ที่จะวางระบบสปริงเกอร์ว่ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรหรือกี่ไร่
2. เลือกหัวสปริงเกอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน ของพื้นที่นั้นๆ
3. เลือกขนาดท่อ ที่จะส่งน้ำ (ถ้ามีพื้นที่มากควรใช้ท่อที่ทนแรงดันน้ำได้สูงเช่นท่อพีอีเป็นต้น)
4. เลือกปั๊มน้ำที่จะใช้ผลักดันปริมาณของน้ำ
5. มีระบบปิดเปิดและตั้งเวลาควบคุมน้ำได้แบบอัตโนมัติ
6. จำเป็นต้องรู้ว่าพืชผักต้นไม้หรือต้นหญ้าจะใช้น้ำเท่าไหร่จึงจะพอเหมาะต่อการรดน้ำ

ชนิดของหัวสปริงเกอร์

ชนิดของหัวสปริงเกอร์ มีหลายชนิด ถ้าหากแบ่งตามลักษณะการจ่ายน้ำจะแบ่งได้ดังนี้

1. หัวแบบมินิสปริงเกอร์ Mini Sprinkler หัวมินิสปริงเกอร์ชนิดนี้จะจ่ายน้ำในอัตราที่ไม่สูง (ไม่เกิน 500 ลิตร/ชม.) จะมีทั้งแบบน้ำหยด และแบบหัวเหวี่ยงขนาดเล็ก รัศมีการจ่ายน้ำจะไม่มาก ไม่เกิน 2-3 เมตร หัวจ่ายน้ำแบบนี้จะเหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กๆหรือไม้พุ่ม

2. หัวแบบสเปรย์ Spray หัวสเปรย์นี้ มีลักษณะการจ่ายน้ำซึ่งเป็นแบบรูปพัด รัศมีการจ่ายน้ำไม่เกิน 5-6 เมตร เหมาะกับบ้านที่มีขนาดพื้นที่รดน้ำไม่กว้างมากนัก (5-6 เมตร)

3. หัวแบบโรเตเตอร์ Rotor หัวโรเตเตอร์นี้ มีลักษณะการจ่ายน้ำฉีดออกจากหัวจ่ายและหมุนรอบตัวหรือองศาที่กำหนดไว้ รัศมีการฉีดน้ำตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไปถึง 15-20 เมตร เหมาะกับพื้นที่ขนาดใหญ่เช่นสนามหญ้า สวนสาธารณะ เป็นต้น หากแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง สามารถแบ่งได้ดังนี้

3.1 หัวแบบฝังอยู่ใต้ดิน (under ground) ได้แก่แบบ pop-up

หัวจ่ายน้ำแบบนี้จะถูกฝังอยู่ใต้ดินจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะเวลาที่ทำงานเท่านั้น โดยปกติจะติดตั้งบริเวณสนามหญ้า และเป็นพื้นที่โล่ง เพื่อความสวยงาม

3.2 หัวแบบติดตั้งอยู่เหนือดิน (above ground)

ได้แก่แบบที่ติดตั้งอยู่เหนือดินเช่น มินิสเปรย์ หัวพ่นหมอก pop-up แบบที่ติดตั้งอยู่บน riser แบบนี้จะติดตั้งบริเวณไม้พุ่มและต้องอยู่ในจุดที่หลบสายตาผู้พบเห็น