อยากรดน้ำอัตโนมัติ ต้องมีอะไรบ้างน่ะ ?

Last updated: Oct 24, 2017  |  1544 จำนวนผู้เข้าชม  |  การติดตั้งสินค้า

อยากรดน้ำอัตโนมัติ ต้องมีอะไรบ้างน่ะ ?

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ " ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ "

มีอุปกรณ์หลัก ๆ ดังต่อไปนี้ครับ

1. หัวจ่ายน้ำ ( Sprinkler Head ) มีหลายชนิด ถ้าแบ่งตามลักษณะการฉีดน้ำจะมีแบบ spray head, rotor หรือแบบน้ำหยดทั้งนี้การเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ชนิดของดินและพืช

2. วาล์วไฟฟ้า ( Solenoid Valve ) ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำ (24 โวลท์) จากคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการให้วาล์วเปิด-ปิด

3. คอนโทรลเลอร์ ( Controller ) เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้วาล์วไฟฟ้าเปิดปิดตามเวลาและระยะเวลาที่กำหนดไว้

4. เครื่องสูบน้ำ ( Pump ) ระบบสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำค่อนข้างสูงจึงจำเป็นจะต้องมี เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับระบบโดยเฉพาะ

5. ระบบตั้งเวลารดน้ำ ( Timer ) อุปกรณ์ตั้งเวลาซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบธรรมดาหรือดิจิตอล