เช็ควาล์ว กับ บอลวาล์ว ใช้เเทนกันได้หรือไม่ ?

Last updated: Oct 13, 2017  |  2759 จำนวนผู้เข้าชม  |  ถามมา - ตอบไป

เช็ควาล์ว กับ บอลวาล์ว ใช้เเทนกันได้หรือไม่ ?

เช็ควาล์ว กับ บอลวาล์วใช้เเทนกันได้หรือไม่ ?

     เช็ควาล์วเป็นวาล์วกันน้ำไหลย้อนกลับ มีกลไกเปิด-ปิด ด้วยแรงดันน้ำ การทำงานจึงเป็นอัตโนมัติเมื่อมีน้ำไหลมาดันกลไกเปิด-ปิด เหมาะกับการใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำ และบังคับให้น้ำไหลในทิศทางเดียว

     บอลวาล์ว เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำ โดยใช้แรงบิดหรือแรงโยกก้านโยกจากภายนอกมาควบคุม เพื่อเปิด-ปิดน้ำ การทำงานไม่เป็นแบบอัตโนมัติ เหมาะกับการใช้เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำทั่วไป

     เพราะฉะนั้น ถึงจะเป็นวาล์วเหมือนกัน แต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ เราจึงต้องเลือกติดตั้งให้เหมาะกับประเภทการใช้งาน