การเปรียบเทียบหน่วยวัด นิ้ว หุนและมิลลิเมตร

Last updated: Dec 15, 2018  |  7090 จำนวนผู้เข้าชม  |  ระบบน้ำ / ระบบน้ำการเกษตร

การเปรียบเทียบหน่วยวัด นิ้ว หุนและมิลลิเมตร

บางท่านอาจสงสัยเมื่อเวลาซื้อสินค้าเครื่องมือต่างๆ เพราะในบางครั้งผู้ขายก็จำแนกด้วยขนาด บ้างก็เรียก หุน บ้างก็เรียก นิ้ว บ้างก็เรียก มิล ทำให้หลายครั้งเกิดความสับสนได้ เช่นกัน

อันที่จริงแล้วหน่วยวัดขนาด เหล่านี้ใช้เรียกกันทั่วไป และ สามารถเรียกแทนกันได้ เพราะหน่วยวัดเหล่านี้สามารถแปลงกลับไปมาได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือกซื้อสินค้าผิดไซส์ ผิดขนาด วันนี้ กนกโปรดักส์ มีตารางเปรียบเทียบหน่วยวัด  นิ้ว หุนและมิลลิเมตรมาฝากกันด้วยนะคะ