วิธีการติดตั้งแคลมป์รัดแยก และการต่อแคลมป์รัดแยก

Last updated: Apr 24, 2018  |  2035 จำนวนผู้เข้าชม  |  แคลมป์รัดแยกท่อพีวีซี แคลมป์รัดแยกท่อพีอี

วิธีการติดตั้งแคลมป์รัดแยก และการต่อแคลมป์รัดแยก

           แคลมป์รัดแยกท่อพีวัซี ใช้กับพีวีซีขนาดใหญ่ 1 1/2"-4" เหมาะกับงานเกษตร หรือโครงการที่มีการวางท่อพีวีซีไปแล้ว แต่ต้องการต่อแยกท่อกิ่งเพิ่มในภายหลังโดยการเจาะรูที่ท่อพีวีซี และติดตั้งแคลมป์รัดแยก

 

 

 

           

            แคลมป์รัดแยกท่อพีอี ใช้กับท่อพีอีคาดส้มเท่านั้น ขนาด 50-110 มม. เหมาะกับงานเกษตรหรือโครงการที่มีการวางท่อพีอีไปแล้ว แต่ต้องการแตกท่อกิ่งในภายหลังสามารถทำได้โดยการเจาะรูท่อและติดตั้งแคลมป์