(300-R)สปริงเกลอร์ ใบ PVC น้ำ 2 ชั้น หมุนรอบตัวเกลียวใน 3/4" x 1/2" แพ็ค 5 ตัว

Share

รายละเอียดสินค้า

• ให้น้ำปริมาณ 500-900 ลิตร ต่อชั่วโมง

• ครอบคลุมระยะ 3-5 เมตร

• สามารถทนแรงดันน้ำได้ 1-3 บาร์

• เหมาะกับพืชสวนหรือไม้พุ่ม

• มีลัษณะเป็นเกลียวในรองรับข้อต่อ PVC เกลียวนอก ได้ทั้งขนาด 3/4" และ 1/2"      โครงสปริงเกลอร์ หมุนรอบตัว ทำให้พืชได้รับน้ำทั่วถึง ใบมีลักษณะเรียวยาว ช่วย    ส่งแรงน้ำให้สูงขึ้น

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า