(303-LM) สปริงเกอร์ใบ STL หัวลูกปืน เกลียวใน 1/2"x3/4" แพ็ค 5 ตัว

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 เพิ่มลูกปืนที่ทำจากโลหะทำให้ใบหมุนไวและการกระจายของน้ำดีขึ้น เร็วขึ้น บู๊ซเกลียวนอกทำขนาดให้ใหญ่กว่าเก่า ทำให้หมุนได้ CENTER มากกว่าเก่า

• ให้ปริมาณน้ำ 500-900 ลิตร/ชั่วโมง

• รัศมี 3-5 เมตร

 

คลิปตัวอย่างแสดงการใช้งาน

 

 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า