สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 7 4 7 4 6

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 25mm.

รุ่น 388-92x1

ราคา ฿13.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-34x1

ราคา ฿14.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-43x1

ราคา ฿12.50 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-32x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-33x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-34x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-35x2

ราคา ฿31.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-36x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x16mm.

รุ่น 388-40x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x20mm.

รุ่น 388-41x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-42x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-43x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-44x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-45x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-46x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x16mm.

รุ่น 388-50x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x20mm.

รุ่น 388-51x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x25mm.

รุ่น 388-52x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x16mm.

รุ่น 388-53x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x20mm.

รุ่น 388-54x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน