สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-32x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-33x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-34x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-35x2

ราคา ฿31.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-36x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x16mm.

รุ่น 388-40x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x20mm.

รุ่น 388-41x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1/2^x25mm.

รุ่น 388-42x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x16mm.

รุ่น 388-43x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x20mm.

รุ่น 388-44x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 3/4^x25mm.

รุ่น 388-45x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมอุปกรณ์PVC-PE 1^x32mm.

รุ่น 388-46x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x16mm.

รุ่น 388-50x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x20mm.

รุ่น 388-51x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 1/2^x25mm.

รุ่น 388-52x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x16mm.

รุ่น 388-53x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x20mm.

รุ่น 388-54x2

ราคา ฿27.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE-เกลียวนอก 3/4^x25mm.

รุ่น 388-55x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 16mm.

รุ่น 388-90x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรรูน้ำใหญ่สวมท่อPE 20mm.

รุ่น 388-91x2

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน