สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วเกษตรมือบิดแดงสวมท่อPVC-เกลียวนอก1/2^

รุ่น 361x1

ราคา ฿8.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x16mm.

รุ่น 387-1x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x16mm.

รุ่น 382-4x2

ราคา ฿24.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE1/2^x16mm.

รุ่น 382-1x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x20mm.

รุ่น 382-5x2

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPE20x20mm.

รุ่น 380-20x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPE16x20mm.

รุ่น 380-16-20x2

ราคา ฿17.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC1/2^

รุ่น 388-1x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE3/4^x20mm.

รุ่น 387-5x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x25mm.

รุ่น 387-3x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE1/2^x20mm.

รุ่น 387-2x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC-เกลียวนอก3/4^x1/2^

รุ่น 385x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE20x20mm.-ยางเปอร์เมท

รุ่น 384-20x2

ราคา ฿28.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE-เกลียวนอก16mm.x1/2^(ถุงละ 100)

รุ่น 383x2

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรหางปลาสวมท่อPVC-PE3/4^x25mm.

รุ่น 382-6x2

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE25x25mm.-ยางเปอร์เมท

รุ่น 384-25x2

ราคา ฿34.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมท่อPE16x20mm.-ยางเปอร์เมท

รุ่น 384-16-20x2

ราคา ฿22.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC3/4^

รุ่น 388-3x2

ราคา ฿26.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเกษตรสวมท่อPVC3/4^x1/2^

รุ่น 388-2x2

ราคา ฿23.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วหางปลาสวมอุปกรณ์PVC-PE3/4^x25mm.

รุ่น 387-6x2

ราคา ฿29.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน