สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วเทปสายส่ง-น้ำพุ่ง 3/4^-(เทปกว้าง43มิล)

รุ่น 388-89x2

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมท่อPVC 1/2^-(เทปกว้าง35มิล)

รุ่น 388-59x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่ง-เปอร์เมท25มิล(เทป43มิล)

รุ่น 388-101x2

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปสายส่ง-น้ำพุ่ง 1/2^-(เทปกว้าง35มิล)

รุ่น 388-88x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1 1/4^-(เทปกว้าง67มิล)

รุ่น 388-72x2

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมท่อPVC 3/4^-(เทปกว้าง43มิล)

รุ่น 388-60x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมท่อPVC 1 1/4^-(เทปกว้าง67มิล)

รุ่น 388-62x2

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1/2^-(เทปกว้าง35มิล)

รุ่น 388-69x2

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งเกลียวนอก 1^-(เทปกว้าง54มิล)

รุ่น 388-81x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งเกลียวนอก 3/4^-(เทปกว้าง43มิล)

รุ่น 388-80x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 1^-(เทปกว้าง54มิล)

รุ่น 388-71x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมอุปกรณ์ 3/4^-(เทปกว้าง43มิล)

รุ่น 388-70x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่งสวมท่อPVC 1^-(เทปกว้าง54มิล)

รุ่น 388-61x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่ง-เปอร์เมท32มิล(เทป 54 มิล)

รุ่น 388-102x2

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน

วาล์วเทปน้ำพุ่ง-เปอร์เมท20มิล(เทป35มิล)

รุ่น 388-100x2

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 2 อัน