สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

แคลมป์รัดแยกท่อPVC-ออกเกลียวในด้านเดียว2^x3/4^

รุ่น 359-44x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1/2^เกลียวด้านเดียว **

รุ่น 359-300x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*3/4^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-301x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^*1^เกลียวในด้านเดียว **

รุ่น 359-302x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x1 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-303x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-304x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-306x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-307x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1 1/2^ เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-308x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-309x1

ราคา ฿140.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-310x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-311x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-312x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-313x1

ราคา ฿190.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x1.1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-314x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-315x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-316x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 4^x3^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-317x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 2 1/2^x1^เกลียว2ด้าน **

รุ่น 359-402x1

ราคา ฿145.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPVC 3^x1/2^เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-405x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน