สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

บอลล์วาล์วPVC 1/2^เกลียวใน

รุ่น 50001-Gx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC ไชโยใหม่ 1/2^

รุ่น 50001-CYx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC แชมป์ สวม 1/2^

รุ่น 50001-CPx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC Red Hand สวม 1^

รุ่น 50003-RHx1

ราคา ฿50.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว ตราโตไว สวม 1^(มือบิดเงินจีน)

รุ่น 50003-TW(BH)x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์วPVC ไชโยใหม่ 1^

รุ่น 50003-CYx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว ตราโตไว สวม 3/4^

รุ่น 50002-TWx1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC Red Hand สวม 3/4^

รุ่น 50002-RHx1

ราคา ฿35.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลล์วาล์วPVC 3/4^ เกลียวใน

รุ่น 50002-Gx1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์วPVC ไชโยใหม่ 3/4^

รุ่น 50002-CYx1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC แชมป์ สวม 3/4^

รุ่น 50002-CPx1

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC Red Hand สวม 1 1/2^

รุ่น 50004-RHx1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์วตราโตไวสวม1 1/4^(มือบิดเงินจีน)

รุ่น 50004-TW(BH)x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว ตราโตไว สวม 1/2^

รุ่น 50001-TWx1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว ตราโตไวสวม1/2^(มือบิดเงินจีน)

รุ่น 50001-TW(BH)x1

ราคา ฿36.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC แชมป์ สวม 2^

รุ่น 50005-CPx1

ราคา ฿85.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC ไชโยใหม่ 2^

รุ่น 50005-CYx1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC Red Hand แบบสวม 6^

รุ่น 50010-RHx1

ราคา ฿3,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว ตราโตไว สวม 4^

รุ่น 50009-TWx1

ราคา ฿750.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

บอลวาล์ว PVC ไชโยใหม่ สวม 1 1/4^

รุ่น 50009-CYx1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน