สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ข้องอPVC+PE1^x32mm.(สวมอุปกรณ์1^)

รุ่น 350-74x5

ราคา ฿37.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-72x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE1/2^x16mm.

รุ่น 350-90x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE1/2^x25mm.

รุ่น 350-911x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-93x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x16mm.

รุ่น 350-92x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมท่อPVC+PE3/4^x25mm.

รุ่น 350-94x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1/2^x16mm.

รุ่น 350-95x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE1/2^x20mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-70x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้องอPVC+PE1/2^x25mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-71x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1/2^x25mm.

รุ่น 350-969x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x16mm.

รุ่น 350-991x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x20mm.

รุ่น 350-992x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x25mm.

รุ่น 350-993x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE1^x32mm.

รุ่น 350-994x5

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x16mm.

รุ่น 350-97x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x20mm.

รุ่น 350-98x5

ราคา ฿17.50 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ข้อต่อตรงสวมอุปกรณ์PVC+PE3/4^x25mm.

รุ่น 350-99x5

ราคา ฿20.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

ต่อตรงสวมอุปกรณ์1/2^+PE16-20-25mm.

รุ่น 350-957x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

สามทางสวมท่อPVC+PE20x1/2^x20mm.(สวมอุปกรณ์3/4^)

รุ่น 350-80x5

ราคา ฿25.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน