สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ข้องอ90องศาสวมล็อคตรามือ PN10 PE75x75mm.

รุ่น 355-16RHx1

ราคา ฿420.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90องศาสวมล็อคตรามือ PN10 PE90x90mm.

รุ่น 355-17RHx1

ราคา ฿680.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงลดสวมล็อคตรามือ PN10 PE75x63mm.

รุ่น 353-55-1RHx1

ราคา ฿320.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคตรามือ PN10 PE110x110mm.

รุ่น 353-48RHx1

ราคา ฿950.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคเกลียวนอก ตรามือPN10 PE90x3^

รุ่น 353-18RHx1

ราคา ฿450.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคเกลียวใน ตรามือPN10 PE90x3^

รุ่น 353-28RHx1

ราคา ฿480.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฝาปิดปลายท่อสวมล็อคตรามือPN10 PE110mm.

รุ่น 353-38RHx1

ราคา ฿650.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรสวมล็อคท่อตรามือPN10 PE20x20mm.

รุ่น 356-10RHx1

ราคา ฿80.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรสวมล็อคท่อตรามือPN10 PE40x40mm.

รุ่น 356-13RHx1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

วาล์วเกษตรสวมล็อคท่อตรามือPN10 PE63x63mm.

รุ่น 356-15RHx1

ราคา ฿600.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมลกล็อคตรามือPN10 PE75x50x75

รุ่น 358-25RHx1

ราคา ฿550.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมลดล็อคตรามือPN10 PE90x63x90

รุ่น 358-26RHx1

ราคา ฿890.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคตรามือ PN10 PE90x90mm.

รุ่น 358-17RHx1

ราคา ฿890.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้อต่อตรงสวมล็อคPE40x40mm.

รุ่น 353-45x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90สวมล็อคPE50mm.x2^เกลียวนอก

รุ่น 355-25x1

ราคา ฿130.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ประแจพลาสติกขันข้อต่อสวมล็อคท่อพีอีขนาด 32-63 mm.

รุ่น 357-32-63x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฝาปิดปลายท่อสวมล็อคPE32mm.

รุ่น 353-32x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ข้องอ90สวมล็อคPE32mm.

รุ่น 355-12x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคPE50x50x50

รุ่น 358-14x1

ราคา ฿210.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สามทางสวมล็อคPE63x63x63

รุ่น 358-15x1

ราคา ฿280.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน