สถิติเข้าชมเว็บไซต์
0 0 1 7 4 8 9 1

แคลมป์รัดแยกท่อPE-ออกเกลียวในด้านเดียว32mm.x3/4^

รุ่น 359-08x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPE-ออกเกลียวในด้านเดียว32mm.x1/2^

รุ่น 359-07x1

ราคา ฿30.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 90 x 1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-106x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE-ออกPEด้านเดียว50x16mm.

รุ่น 359-01x1

ราคา ฿40.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE-ออกPEด้านเดียว63x25mm.

รุ่น 359-06x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPE-ออกPEสองด้าน50x25mm.

รุ่น 359-12x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 50mm.x1^ เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-32x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์รัดแยกท่อPE-ออกเกลียวในทล.ด้านเดียว63mmx3/4^

รุ่น 359-83x1

ราคา ฿100.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE-ออกPEด้านเดียว63x16mm.

รุ่น 359-04x1

ราคา ฿45.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 50mm.x3/4^ เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-31x1

ราคา ฿60.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ประแจขันข้อต่อสวมล็อค 20-40 mm.

รุ่น 356-20-40x1

ราคา ฿165.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ประแจขันข้อต่อสวมล็อค 32-63 mm.

รุ่น 356-32-63x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 1/2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-113x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 1^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-115x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 2 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-119x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 2^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-118x1

ราคา ฿185.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 3/4^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-114x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 110 x 3^เกลียวในด้านเดียว

รุ่น 359-120x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 63mm.x1/2^เกลียวในสองด้าน

รุ่น 359-33x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แคลมป์ท่อPE 75x1 1/2^เกลียวในด้านเดียว**

รุ่น 359-104x1

ราคา ฿110.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน