สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า1^x10เมตร

รุ่น 6-201B-10x1

ราคา ฿440.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า1^x 100 เมตร(44กก/ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-201B-1x1

ราคา ฿4,400.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า1^x 50 เมตร(22กก/ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-201Bx1

ราคา ฿2,200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 15 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-15x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า1/2^ 5เมตร

รุ่น 6-212B-5x1

ราคา ฿70.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า1/2^x 100 เมตร(12กก/ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212Bx1

ราคา ฿1,200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า3/4^x 10เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-234B-10x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า3/4^x 15เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-234B-15x1

ราคา ฿360.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสสีฟ้า3/4^x5เมตร

รุ่น 6-234B-5x1

ราคา ฿120.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า5/8^x10เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-258B-10x1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า5/8^x15เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-258B-15x1

ราคา ฿375.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า5/8^x20เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-258B-20x1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า5/8^x5เมตร

รุ่น 6-258B-5x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 5หุน 100 เมตร(5/8^)(17กก/ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-258B-TWx1

ราคา ฿1,700.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า3/4^x 100เมตร(24กก/ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-234Bx1

ราคา ฿2,400.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า5/8^x100เมตร(17กก./ม้วน) (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-258Bx1

ราคา ฿1,700.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน