สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

เทปน้ำพุ่งขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(0)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(0)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำ1รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(1)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง3รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(3)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง2รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(2)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง4รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(4)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง5รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(5)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง4รูขนาด1^ไชโย

รุ่น 6-71(4)x1

ราคา ฿290.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง5รูขนาด1^ไชโย

รุ่น 6-71(5)x1

ราคา ฿290.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด3/4^(5รู)ไชโย ยาว200เมตร

รุ่น 6-80(5)200x1

ราคา ฿420.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งขนาด1^(5รู)ไชโย ยาว200เมตร

รุ่น 6-81(5)200x1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง2รูขนาด1/2^ไชโย

รุ่น 6-69(2)x1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำพุ่งรูน้ำเฉียง3รูขนาด3/4^ไชโย

รุ่น 6-70(3)x1

ราคา ฿240.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน