สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก5หูสีดำ

รุ่น 212-SLx1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2"ลิ้นเหล็ก3"5หูสีดำ(ใหญ่)

รุ่น 212-SBx1

ราคา ฿580.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก4หูสีดำ

รุ่น 212-Sx1

ราคา ฿300.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 244x1

ราคา ฿580.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด4^ลิ้นเหล็ก6หูสีฟ้า

รุ่น 244-SLx1

ราคา ฿850.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นเหล็ก6หูสีฟ้า

รุ่น 244-Lx1

ราคา ฿900.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นเหล็ก4^ 6หูสีฟ้า(ใหญ่)

รุ่น 243-LBx1

ราคา ฿900.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 242x1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด2^ลิ้นเหล็ก4หูสีฟ้า

รุ่น 242-Sx1

ราคา ฿300.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด2^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 242-SLx1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2 1/2^ลิ้นเหล็ก5หูสีฟ้า

รุ่น 242-50x1

ราคา ฿360.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC2 1/2ลิ้นเหล็ก5หูสวมอุปกรณ์3^

รุ่น 235-Sx1

ราคา ฿725.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC3^ลิ้นเหล็ก5หู

รุ่น 235-SBx1

ราคา ฿625.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC1 1/2ลิ้นเหล็ก5หูสวมอุปกรณ์2^

รุ่น 234-Sx1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC2^ลิ้นเหล็ก5หู

รุ่น 234-SBx1

ราคา ฿380.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นเหล็ก5หูสีดำ

รุ่น 214-Sx1

ราคา ฿580.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นเหล็ก 4หู

รุ่น 213-Sx1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นเหล็ก5หูสีดำ

รุ่น 213-SLx1

ราคา ฿580.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นเหล็ก4^6หูสีดำ

รุ่น 213-SLBx1

ราคา ฿900.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2 1/2^ ลิ้นเหล็ก5หูสีดำ

รุ่น 212-50Sx1

ราคา ฿360.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน