สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC1 1/2ลิ้นสปริง5หูสวมอุปกรณ์2^

รุ่น 234-Lx1

ราคา ฿225.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นสปริง4หูสีดำ

รุ่น 213x1

ราคา ฿225.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด2^ลิ้นสปริง4หูสีดำ

รุ่น 202x1

ราคา ฿126.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นสปริง4^6หูสีดำ

รุ่น 213-Bx1

ราคา ฿450.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 212-Lx1

ราคา ฿200.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2^ลิ้นสปริง4หูสีดำ

รุ่น 212x1

ราคา ฿150.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 214x1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน3^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 213-Lx1

ราคา ฿375.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นสปริง6หูสีดำ

รุ่น 214-Lx1

ราคา ฿450.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน4^ลิ้นสปริง5หูสีฟ้า

รุ่น 214-Ax1

ราคา ฿500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วเกลียวใน2 1/2^ ลิ้นสปริง5หูสีฟ้า

รุ่น 212-50Ax1

ราคา ฿275.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC2 1/2ลิ้นสปริง5หูสวมอุปกรณ์3^

รุ่น 235x1

ราคา ฿380.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC 4^ ลิ้นสปริง6 หู รูน้ำใหญ่

รุ่น 236-LBx1

ราคา ฿650.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC 3^ ลิ้นสปริง5หู รูน้ำใหญ่

รุ่น 235-LBx1

ราคา ฿420.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC 2^ ลิ้นสปริง5หู รูน้ำใหญ่

รุ่น 234-LBx1

ราคา ฿270.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมท่อPVC2^ลิ้นสปริง(สวมอุปกรณ์2 1/2^)ฟ้า

รุ่น 234-65x1

ราคา ฿250.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด4^ลิ้นสปริง6หูสีดำ

รุ่น 204-Lx1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด3^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 203-Lx1

ราคา ฿280.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด2^ลิ้นสปริง5หูสีดำ

รุ่น 202-Lx1

ราคา ฿180.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ฟุตวาล์วสวมสายดูด2^ลิ้นสปริง4หูสีฟ้า

รุ่น 242-Ax1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน