สายยางสีฟ้า 1/2^ 20 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-20x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สายยางสีฟ้า 1/2^ 10 เมตร (สินค้าชิ้นนี้มีขนาดใหญ่*****ค่าส่งยังไม่ถูกต้อง***** กรุณาติดต่อ@kanokonline ก่อนชำระเงิน)

รุ่น 6-212B-10x1

ราคา ฿90.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

เทปน้ำหยดไชโยรูน้ำ 20ซม. ยาว500ม. หนา0.18มม

รุ่น 6-DT20-500x1

ราคา ฿738.00 / 1 แพ็ค มี 1 ม้วน

สปริงเกลอร์ใบหูม้าหมุนรอบตัว+วาล์วPVC1/2^

รุ่น 301A-V1x5

ราคา ฿55.00 / 1 แพ็ค มี 5 อัน

หัวฉีดสเปรย์เจ๊ทยาว+ขาปัก +วาล์ว

รุ่น 3375-Vx1

ราคา ฿12.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

วาล์วให้ปุ๋ยครบชุด เกลียวนอก ขนาด 1^

รุ่น 390-3x1

ราคา ฿330.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

เกจ์วัดแรงดัน หน้าปัด2.5^ (เกลียวนอกทล.1/4^)

รุ่น 660x1

ราคา ฿170.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

เกจ์วัดแรงดันแบบน้ำมัน หน้าปัด2.5^(เกลียวนอกทล.1/4

รุ่น 660-OILx1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สแตนเนอร์ PVC สวมท่อ 2^ ไส้ตะแกรง

รุ่น 454-PVC4Nx1

ราคา ฿650.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สแตนเนอร์ PVC สวมท่อ 3/4^ (ใส่อุปกรณ์ 1^)ไส้ตะแกรง

รุ่น 454-PVC1Nx1

ราคา ฿135.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์กรองทราย3/4^

รุ่น 450x1

ราคา ฿125.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์กรองทราย1^

รุ่น 451x1

ราคา ฿125.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์กรองทราย2^

รุ่น 452x1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์กรองทราย1 1/2^

รุ่น 453x1

ราคา ฿400.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ตะแกรงแบบTยาวพิเศษ3^

รุ่น 454-11Tx1

ราคา ฿4,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ดิสก์แบบTยาวพิเศษ3^

รุ่น 454-12Tx1

ราคา ฿5,800.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ตะแกรงแบบTยาวพิเศษ2^

รุ่น 454-1Tx1

ราคา ฿3,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ดิสก์แบบTยาวพิเศษ2^

รุ่น 454-2Tx1

ราคา ฿4,750.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

ไส้กรองน้ำเกษตร2^แบบดิสก์

รุ่น 454-4x1

ราคา ฿350.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ตะแกรง 3/4^

รุ่น 454-5x1

ราคา ฿135.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้แผ่นดิสก์ 3/4^

รุ่น 454-6x1

ราคา ฿185.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ตะแกรง 1^

รุ่น 454-7x1

ราคา ฿135.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้แผ่นดิสก์ 1^

รุ่น 454-8x1

ราคา ฿185.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

แสตนเนอร์เกลียวนอกไส้ตะแกรง 1 1/2^

รุ่น 454-9x1

ราคา ฿510.00 / 1 แพ็ค มี 1 อัน

สแตนเนอร์กรองละเอียดพร้อมวาล์วไส้ตะแกรง 4^

รุ่น 455-1x1

ราคา ฿10,000.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด

สแตนเนอร์กรองละเอียดพร้อมวาล์วไส้ดิส 4^

รุ่น 455-2x1

ราคา ฿10,500.00 / 1 แพ็ค มี 1 ชุด