แจ้งการจัดส่งสินค้า

ค้นหา

ผู้ให้บริการขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า รหัสใบสั่งซื้อ
2560-11-13 00:00:00 พิพัฒน์ สงวนรัตนโชติ รับหน้าร้าน13-11-2560 Fed Ex-รับหน้าร้าน 112017000109
2560-11-07 00:00:00 ธีระยุทธ วาสนาเพียรพงศ์ ขนส่ง เคพีแอล 25780 DHL-ขนส่งเก็บปลายทาง 102017000126
2560-11-01 00:00:00 น.ส ธิดารัตน์ อิ่มเอิบ. ( โบว์ ) ET351016161TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000211
2560-11-01 00:00:00 สันติชัย ชื่นจิต ET351016025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000214
2560-11-01 00:00:00 ศุภากร ช้างขนุน ET351016095TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000212
2560-11-01 00:00:00 อติชาติ หิมพลัด ET351016100TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000210
2560-11-01 00:00:00 Sathaporn Paiboonsak ET351016056TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000207
2560-11-01 00:00:00 ร้านกรองน้ำ19 - ET351016060TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000228
2560-11-01 00:00:00 ยอด สุวรรณทัต ET351016039TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000164
2560-11-01 00:00:00 ครินค์ชัย เกื้อกูล ET351016011TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000144
2560-10-31 00:00:00 Sairung Chuprasert ET351016135TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000174
2560-10-31 00:00:00 ปราชญ์ตเมธ ทัศนาพิพัตน์ ET351016144TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000184
2560-10-31 00:00:00 ฐิติพร พันธุ์เสือ ET351016158TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000156
2560-10-28 00:00:00 ร้าน บุญชัยพานิช - ขนส่ง สหะหล่มสัก 41566 DHL-ขนส่งเก็บต้นทาง 102017000169
2560-10-24 00:00:00 อมรศักดิ์ จันทะมี ขนส่ง เพชรเมืองเลย 3602 DHL-ขนส่ง เก็บปลายทาง 102017000133
2560-10-18 00:00:00 อุดร ทองคำ ขนส่ง นิ่มซี่เส็ง 5317100175800 DHL-ขนส่งเก็บปลายทาง 102017000110
2560-10-03 00:00:00 พงศธร กิติเรียงลาภ 26375454 Kerry-Kery 102017000010
2560-10-03 00:00:00 อรุณ สีลาเขตต์ ขนส่ง โชคบุญมา 050/2469 DHL-ขนส่งเก็บปลายทาง 092017000166
2560-10-03 00:00:00 ทนงศักดิ์ ธรรมวุฒิ 26375451 Kerry-Kerry 092017000123
2560-09-30 00:00:00 ร้าน สินเจริญ ขนส่ง เรืองกิจร้อยเอ็ดขนส่ง 0211/11 DHL-ขนส่ง 092017000159
2560-09-27 00:00:00 ส.เกษตรภัณฑ์ - ขนส่ง ธนานันท์ TN35062 / 833BF64D8619 DHL-ขนส่ง 092017000130
2560-09-27 00:00:00 ร้านห้วยแก๊ตก่อสร้างและเกษตร - ขนส่ง KSD 09324660 DHL-ขนส่ง 092017000132
2560-09-19 00:00:00 บริษัท ปานนิติ จำกัด สำนักงานใหญ่ ส่ง 19-09-2560 DHL-ส่งตรง 092017000080
2560-09-19 00:00:00 ธนากร แช่มช้อย ขนส่ง พีแอล 0186/009288 DHL-ขนส่ง 092017000085
2560-09-16 00:00:00 บริษํท คิงส์ ออฟ วาล์ว (นครราชสีมา) จำกัด สำนักงานใหญ่ 26375449 Kerry-Kerry 092017000076
2560-09-16 00:00:00 ชาญชัย วชิรพงศ์ ขนส่ง ทรานสปอร์ต โอเค DP-1709017516 DHL-ขนส่ง 092017000059
2560-09-09 00:00:00 ร้านห้วยแก๊ตก่อสร้างและเกษตร - ขนส่ง KSD 1998/99863 DHL-ขนส่ง 092017000023
2560-09-08 00:00:00 สิริศักดิ์ ลิ่มพานิช ขนส่ง โก้บัติ 815/40750 DHL-ขนส่ง 092017000030
2560-09-05 00:00:00 สงกาล เปรมกมล ขนส่ง สหะหล่มสัก 24361 DHL-ขนส่ง 082017000224
2560-09-05 00:00:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย สำนักงานใหญ่ ขนส่ง สิริพารา ทรานสปอร์ต 18816/940780 DHL-ขนส่ง 092017000006
2560-09-05 00:00:00 ปริญญา แซ่เล่า ขนส่ง สี่สหาย 20170905-11-69733 DHL-ขนส่ง 082017000213
2560-09-04 00:00:00 เทวฤทธ์ มะลิพรม ขนส่ง โชคบุญมา 099/4918 DHL-ขนส่ง 082017000225
2560-09-02 00:00:00 ธีระนันท์ มาลัยวงศ์ ขนส่ง ช.รุ่งเรือง ชลบุรี 117/5837 DHL-ขนส่ง 082017000220
2560-09-01 00:00:00 ร้าน เคี่ยนไท้ง้วน ขนส่ง โชคประทานพรพะเยา 281/14023 DHL-ขนส่ง 082017000200
2560-09-01 00:00:00 วิรภัทร โภคสมบัติ ขนส่ง วสันต์สมุทร 166/8292 DHL-ขนส่ง 082017000202
2560-08-28 00:00:00 สมชาย หัทยานนท์ ขนส่ง สมชัยปักษ์ใต้กรุงเทพ 0046690 DHL-ขนส่ง 082017000172
2560-08-26 00:00:00 บริษัท ไทยพลาสติก อินดัสทรี ซัพพลายส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ รับหน้าร้าน 26-08-2560 DHL-รับหน้าร้าน 082017000181
2560-08-26 00:00:00 สุวัฒน์ ขำนัญพิทักษ์วงศ์ ขนส่ง ปัตตานีปลาป่น60203304 DHL-ขนส่ง 082017000154
2560-08-26 00:00:00 สินชัย สุขสม ขนส่ง สุราษฎร์ทวีทรัพย์ SM170801413 DHL-ขนส่ง 082017000160
2560-08-21 00:00:00 สนทยา เพิ่มสิน (เปีย) ขนส่ง สตาร์เอสพี 156/7759 DHL-ขนส่ง 082017000138
2560-08-21 00:00:00 ธีรยุทธ สิงห์รักษ์ ขนส่ง KSD 1459/72935 DHL-ขนส่ง 082017000117
2560-08-17 00:00:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามวีคอน คุณพิสิทธิ์ ขนส่ง ศรีสะเกษพนมรุ้ง 53/2621 DHL-ขนส่ง 082017000030
2560-08-16 00:00:00 วันชัย เอี่ยมอุไร ขนส่ง ฉลองชัย 487/24345 DHL-ขนส่ง 082017000071
2560-08-14 00:00:00 เอกราช เจริญเดช ขนส่ง สี่สหาย 20170814-11-53735 DHL-ขนส่ง 082017000070
2560-08-11 00:00:00 นายวัชระ เอียดเกลี้ยง 26375447 Kerry 082017000061
2560-08-10 00:00:00 บริษัท จักราธิป กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ขนส่ง ชัยภูมวัฒนสิน 083/4140 DHL-ขนส่ง 082017000059
2560-08-08 00:00:00 หจก.อุบลรุ่งเรืองกลการ - ขนส่ง ทรานสปอร์ต โอเค 055621 DHL-ขนส่ง 082017000032
2560-08-08 00:00:00 ฉัตรชัย ขุนวัง 26375446 Kerry 082017000018
2560-08-07 00:00:00 รัชนี ฉายแม้น ขนส่ง เจี่ย เจ็ง กี่ 030/01500 DHL-ขนส่ง 082017000026
2560-03-02 00:00:00 นภดล ชุมศรี PB942682640TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 022017000200
2017-11-17 00:00:00 อุดร ทองคำ - ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000113
2017-11-16 00:00:00 สรร ศรีคันชัย ET351016422TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000070
2017-11-16 00:00:00 อาดือนัน แอโอ๊ะ ET351016979TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000078
2017-11-16 00:00:00 นางพูนผล ปันทะนันท์ PB942358652TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000053
2017-11-16 00:00:00 ชนินทร์ คำปินตา PB942356818TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000061
2017-11-16 00:00:00 นางมัสกา แม็คนิเวน ET351016538TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000059
2017-11-16 00:00:00 พงศกร ล้นเหลือ ET351016572TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000055
2017-11-16 00:00:00 วิทวัส อัตตศุภนาพันธ์ ET351016365TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000080
2017-11-16 00:00:00 กิตติพร ลุนชิตร ET351016609TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000118
2017-11-16 00:00:00 น.ต.พงษ์ชิต เป็นสูงเนิน ET351016539TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000122
2017-11-16 00:00:00 ธนาภัทร วัฒน์ธนสกุลชัย ET351016524TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000117
2017-11-16 00:00:00 สุทธิ พิกุลทอง ET351016515TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000092
2017-11-16 00:00:00 เอกระพี ศรีนองกูล ET351016507TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000099
2017-11-16 00:00:00 บริษัท ตราเพชร โฮลติ้ง จำกัด ET351016776TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000054
2017-11-15 00:00:00 ประพาภรณ์ เจือจาน ET351016436TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000066
2017-11-15 00:00:00 ณัฐพงษ์ บัณฑิตนิธิกุล ET351016440TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000047
2017-11-15 00:00:00 บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ET351016498T็ ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000093
2017-11-15 00:00:00 พิพัฒน์ สงวนรัตนโชติ รับหน้าร้าน15-11-2560 Fed Ex-รับหน้าร้าน 112017000136
2017-11-15 00:00:00 ประภัสสร รัศมี ET351016618TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 062017000164
2017-11-15 00:00:00 Noppadol Choti ET351016405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000043
2017-11-15 00:00:00 Julanun Donganon ET351016626TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000069
2017-11-15 00:00:00 ว่าที่ ร.ต.วุฒิภัทร ภูบวรพงศ์ ET351016396TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000057
2017-11-15 00:00:00 ปฐมพงษ์ เนื่องจำนงค์ ET351016451TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000090
2017-11-10 00:00:00 หลง อินทรพรหม 27068926 Kerry-ems 112017000035
2017-11-10 00:00:00 จักรี กุลจรรยาวิวัฒน์ 27068903 Kerry-ems 112017000067
2017-11-10 00:00:00 ภัทราวุธ อุปถัมภ์ 27068902 Kerry-ems 112017000050
2017-11-10 00:00:00 สรายุทธ์ ยอดเพชร ET351016484TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000068
2017-11-10 00:00:00 ประภัทร์ ฝ่าจันทร์ ET351016475TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000216
2017-11-10 00:00:00 นิตยา พรหมจรรย์. ET351016419TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000051
2017-11-09 00:00:00 วชิรัช แสงประโคน ET351016232TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000037
2017-11-09 00:00:00 พระอาจารย์พล จอกทอง ET351016317TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000031
2017-11-09 00:00:00 ตะวัน สนเส็ม ET351016277TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000016
2017-11-09 00:00:00 บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่ ET351016192TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000141
2017-11-09 00:00:00 ภาณุพันธ์ พรหมสวัสดิ์ ET351016453TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000017
2017-11-09 00:00:00 Aunchittha Laoongchan ET351016325TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000044
2017-11-09 00:00:00 มนตรี ศรีวุฒิเสถียร ET351016285TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000042
2017-11-09 00:00:00 เกียรติศักดิ์ โยชะนัง ET351016246TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000056
2017-11-09 00:00:00 พยุงศักดิ์ เต๋ยะ PB942356897TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000041
2017-11-09 00:00:00 ภานุวัฒน์ แสนสุข PB942356968TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000025
2017-11-06 00:00:00 ชยพล ศักดิ์พงศ์พึ่งตน PB942356945TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000018
2017-11-06 00:00:00 วสันต์ ฉลาดดี PB942356954TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000010
2017-11-06 00:00:00 คุณ หนูนา ทอง ET351016263TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000006
2017-11-06 00:00:00 พรทิพย์ ทองแป้น ET351016229TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000020
2017-11-04 00:00:00 อาภัสรา กันณศักดิ์ ET351016113TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000011
2017-11-04 00:00:00 ยุทธนา ตัณฑวณิช ET351016127TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000014
2017-11-04 00:00:00 ฐาปนีย์ สว่างมณี ET351016175TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000206
2017-11-04 00:00:00 อำนวย จะลอ ET351016073TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000002
2017-11-04 00:00:00 บัณฑิต เหลืองอัคราธร ET351016294TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000007
2017-11-04 00:00:00 สุบรรณ์ ทัศน์ชัยมงคล ET351016042TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 112017000009
2017-11-04 00:00:00 ชูชาติ ฮ่องหลี ET351016087TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000096
2017-11-04 00:00:00 สมพร พระสุพรรณ่ PB942356937TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000178
2017-11-03 00:00:00 ภูริ์พงศ์ นาทีกาญจนลาภ ET351016250TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000225
2017-11-03 00:00:00 บริษัท บวรพัฒน์ จำกัด สำนักงานใหญ่ - DHL-รับหน้าร้าน 102017000186
2017-11-01 00:00:00 พงศธร กิติเรียงลาภ รับหน้าร้าน01/11/2560 DHL-รับหน้าร้าน 102017000226
2017-10-31 00:00:00 บริษัท อลีนตา จำกัด - ET351015912TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000188
2017-10-31 00:00:00 ยืนยง พันธ์ประเสริฐ ET351015957TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000193
2017-10-31 00:00:00 วิทยา สอดแสง ET351015965TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000173
2017-10-31 00:00:00 กิตติมา ไตรรัตนศิริชัย ET351016008TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000154
2017-10-31 00:00:00 ประเสริฐ สงบุตร ET351015886TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000180
2017-10-31 00:00:00 ไกรเลิศ ถาวร ET351015869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000122
2017-10-31 00:00:00 ดวงใจ วัยเจริญ ET351015872TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000152
2017-10-31 00:00:00 Soratan Indoung PB942356716TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000149
2017-10-27 00:00:00 อภิชาติ แซ่ซือ ET351015943TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000172
2017-10-27 00:00:00 อุดร ทองคำ ET351015855TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000170
2017-10-27 00:00:00 นายสุนทร ชมศรีวรรณ ET351015890TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000168
2017-10-27 00:00:00 ศิวพันธุ์ ดิทนา ET351015767TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000137
2017-10-27 00:00:00 ธนา จิรพัฒน์ธนากุล ET351015722TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000135
2017-10-27 00:00:00 ชยพล ศักดิ์พงศ์พึ่งตน RL623018045TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000128
2017-10-27 00:00:00 Somkuan Tesapirat ET351015930TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000136
2017-10-27 00:00:00 สุดารัตน์ แก้วปง PB942356755TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000140
2017-10-27 00:00:00 **นภดล ชุมศรี K600177 PB942356764TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000161
2017-10-27 00:00:00 ปัญญา ศรีหาวงศ์ ET351015988TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000166
2017-10-27 00:00:00 พุทธา โพธิ์ศรี ET351015991TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000162
2017-10-26 00:00:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองสหกิจ สำนักงานใหญ่ ขนส่ง ทรายสปอร์ตโอเค 069121 DHL-ขนส่งเก็บปลายทาง 102017000165
2017-10-25 00:00:00 ศรัณย์ คมปรียารัตน์ ET351015974TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000146
2017-10-25 00:00:00 ประมวล รายิ้ม RL623018006TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000145
2017-10-25 00:00:00 ทนงศักดิ์ ธรรมวุฒิ PB942356662TH ไปรษณีย์ไทย-EMS 102017000127

หมวดหมู่สินค้า